(0) Προϊόντα: 0.00€
> Δίκτυα Υπολογιστών
Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση Σύνδεσης Internet

Παραμετροποίηση σύνδεσης Internet για όλους τους παρόχους υπηρεσιών Internet. Διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλείας για ενσύρματα & ασύρματα τοπικά δίκτυα στο σπίτι & στο γραφείο.

Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση & Συντήρηση Δικτύων

Εγκαταστάσεις, Αναβαθμίσεις & Παραμετροποίηση δικτύων, εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, ρυθμίσεις router, switch, access point και σταθμών εργασίας.

Επίλυση προβλημάτων δικτύου

Επιδιόρθωση προβλημάτων ενσυρμάτων και ασυρμάτων δικτύων.

#Μην τις χάσεις!